Banan

Banorna är ca 20 km, 10 km samt 6 km. Vi har satsat på att göra det till en naturupplevelse. En mycket trail-inspirerad vildmark del väntar kring den s k stormossen.

20 KM

10 KM

6 KM